Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „SMOG” na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

Data publikacji 09.10.2018

Od wczesnych godzin porannych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego prowadzone są przez policjantów ruchu drogowego działania „SMOG”. Ich głównym celem jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.

Policjanci ruchu drogowego komendy w Starych Babicach od wczesnych godzin porannych prowadzą na terenie powiatu ogólnopolskie działania „smog”. Głównym celem, jaki przyświeca tej akcji jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery.

Policjanci sprawdzą też, czy układ wydechowy pojazdu nie powoduje nadmiernego zadymienia, a także sprawność innych układów, w tym kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. Podczas działań funkcjonariusze zwracać będą również uwagę na stan trzeźwości kierujących, czy popełniane przez nich wykroczenia w ruchu drogowym, na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdu. Będą reagować także na naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności takie, które są przyczynami zdarzeń drogowych, w tym wykroczenia popełniane przez pieszych.

Przypominamy obowiązujące przepisy:
Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

/ego/