Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy uczestniczył w spotkaniu z Seniorami

Data publikacji 27.06.2018

Aspirant Sebastian Kawka, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim, wziął udział w spotkaniu z Seniorami, które odbyło się wczoraj w Domu Kultury „Uśmiech”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a poświęcone było tematyce przemocy w rodzinie. Była to też okazja na rozmowę dzielnicowego z osobami starszymi o ich bezpieczeństwie w życiu codziennym, w tym jak nie stać się ofiarą oszustwa „na wnuczka” lub „na policjanta”.

Aspirant Sebastian Kawka, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim, został zaproszony do udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim. Uczestnikami spotkania, które odbyło się w Domu Kultury „Uśmiech”, byli Seniorzy z terenu ożarowskiej gminy. Tematem przewodnim była przemoc w rodzinie. Podczas prelekcji omówiona została procedura „Niebieskiej Karty”, działania podejmowane przez gminny zespół interdyscyplinarny, gdzie policjant przybliżył rolę dzielnicowego, jaką pełni podczas posiedzeń zespołu.

Spotkanie było też dobrą okazją na rozmowę dzielnicowego z osobami starszymi o ich bezpieczeństwie w życiu codziennym. Policjant przekazał Seniorom wskazówki, jak unikać zagrożeń związanych między innymi z oszustwami i opowiedział, jak nie stać się ofiarą oszustwa „na wnuczka” lub „na policjanta”.

/ego/