Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wczoraj pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” odbyła się debata społeczna w Starych Babicach

Data publikacji 13.06.2018

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Starych Babicach odbyła się debata społeczna, podczas której mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. W trakcie spotkania przybliżone zostały również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Debata społeczna, która przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana została w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. W dokumencie tym wskazuje się również, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Stare Babice odbyło się wczoraj w Urzędzie Gminy w Starych Babicach. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa, zasiedli Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego młodszy inspektor Tomasz Dałek, Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Pan Marcin Zając oraz Komendant Straży Gminnej w Starych Babicach Pan Leszek Grabowski. W debacie udział wzięli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz Stepczyński, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Robert Knap, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Paweł Pałach oraz dzielnicowi.

Na początku spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Robert Knap przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Następnie przedstawił założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Następnie rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym m.in. zagrożenia związane z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych, przekraczaniem dozwolonej prędkości, niekorzystanie przez rowerzystów ze ścieżki rowerowej oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

/ego/