Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dyżur policjanta dochodzeniowo-śledczego w Posterunku Policji w Kampinosie

Data publikacji 11.05.2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin Leszno i Kampinos Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Tomasz Dałek podjął decyzję o oddelegowaniu policjanta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego do Posterunku Policji w Kampinosie. Policjant będzie wykonywał czynności dochodzeniowo-śledcze na terenie działania PP w Kampinosie oraz PP w Lesznie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin Leszno i Kampinos Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Tomasz Dałek podjął decyzję o oddelegowaniu policjanta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego do Posterunku Policji w Kampinosie. Policjant będzie wykonywał czynności dochodzeniowo-śledcze na terenie działania zarówno Posterunku Policji w Kampinosie, jak i Posterunku Policji w Lesznie.

Ponieważ czynności do spraw będących w toku wykonywane są zazwyczaj w jednostce Policji, to rozwiązanie jest korzystne dla mieszkańców obu gmin. Pozwoli ono na skrócenie czasu, a tym samym i zmniejszenie kosztów dojazdu na czynności procesowe takie jak np. przesłuchania, które dotychczas odbywały się w siedzibie komendy w Starych Babicach.

/ego/