Dzień Bezpiecznego Internetu - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 07.02.2018

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie. Ustanowienie takiego dnia miało na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. W tym szczególnym dniu policjantka ze starobabickiej komendy spotkała się z uczniami klas siódmych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie i rozmawiała o zagrożeniach w internecie.

Policjantka ze starobabickiej komendy w dniu Dniu Bezpiecznego Internetu spotkała się z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie i rozmawiała na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Podczas zajęć uczestnicy usłyszeli o wielu zagrożeniach wynikających z korzystania z sieci, od gier i treści nieodpowiednich dla wieku, poprzez kontakty z osobami poznanymi w sieci, aż do przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. Policjantka omówiła formy cyberprzemocy, a także wskazała uczestnikom zajęć jak powinni się zachować będąc świadkiem oraz ofiarą przemocy w sieci. Podczas zajęć dzieci poznały telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, z którego mogą korzystać w trudnych sytuacjach. Numer dostępny jest przez cały tydzień od 12.00 do 2.00 .

W drugiej części zajęć poruszyła temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych. Wspólne spotkanie to dobry czas, by przestrzec młodych ludzi przed dopalaczami i przed możliwymi skutkami ich zażywania. Spotkanie urozmaicone było prezentacją spotu z kampanii społecznej „Dopalacze kradną życie”, a także filmem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani pn. „Jak to działa: dopalacze”.

/md/