Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos

Data publikacji 14.11.2017

Wczoraj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie odbyła się debata społeczna, podczas której mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa na terenie gminy. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W trakcie spotkania przybliżone zostały również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zaprezentowano aplikację „Moja Komenda”.

Debata społeczna, która przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana została w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. W dokumencie tym wskazuje się również, że przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kampinos odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi. W debacie udział wziął Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach młodszy inspektor Tomasz Dałek, Wójt Gminy Kampinos Pani Monika Ciurzyńska oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Robert Knap, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu drogowego aspirant sztabowy Artur Ulatowski, a także Kierownik Posterunku Policji w Kampinosie aspirant sztabowy Wojciech Piotrowski wraz z dzielnicowym sierżantem sztabowym Mariuszem Kumięgą.

Na początku spotkania Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Tomasz Dałek przedstawił informacje ogólne dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie przybliżone zostały założenia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkańcy mogą pozyskać informacje potrzebne im do kontaktu z dzielnicowym.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych postulatów było bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz w miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy.

/ego/

 

  • Uczestnicy spotkania z mieszkańcami gminy Kampinos
  • Uczestnicy spotkania z mieszkańcami gminy Kampinos
  • Uczestnicy spotkania z mieszkańcami gminy Kampinos