Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 13.08.2017

Głównym celem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. W ramach realizacji założeń Programu Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie powiatu i województwa mazowieckiego.

Zatwierdzony 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą Rady Ministrów Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, oprócz celu głównego wyznacza cztery priorytetowe obszary do realizacji, są to:

  1. Profilaktyka i edukacja społeczna (obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie).
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym do kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami lub osób niesamodzielnych).
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc (obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc).
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, pomaganie osobom dotkniętym przemocą, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc jest nadrzędnym celem, który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych.

Dlatego też kierując się chęcią pomocy takim osobom Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego udostępnia poniżej adresy oraz link do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawierający bazę danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie powiatu i województwa mazowieckiego.

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel./fax 22 733 72 50
email: pcpr@pwz.pl

 

W województwie mazowieckim funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Adres Ośrodka:
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa

W Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem można uzyskać nieodpłatnie: poradę prawna, pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej, pomoc opiekuna pokrzywdzonego, informacje o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

  1. ​Infolinię - tel. 800 120 002 (czynny całą dobę)
  2. Telefoniczne dyżury prawników - tel. (22) 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-21.00)
  3. E-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info
  4. Skype - dyżur w języku migowym - pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13.00-15.00)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia "Niebieska Linia" zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

ego, hkk