Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość objęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji i jego Zastępców

Data publikacji 11.08.2017

W Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach nastąpiło wczoraj uroczyste wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji oraz jego Zastępców. Komendant Stołeczny Policji mianował młodszego inspektora Tomasza Dałka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji oraz powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji ds. prewencji podinspektorowi Krzysztofowi Pasce, a nadkomisarza Tomasza Sapińskiego mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego ds. kryminalnych.

Uroczystość odbyła się w obecności Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji podinspektora Piotra Byry, kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz zaproszonych gości. Na wstępie odczytano rozkaz personalny o mianowaniu młodszego inspektora Tomasza Dałka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, który następnie oddał honor sztandarowi jednostki oraz zameldował gotowość do pełnienia dalszej służby.

Zostały także odczytane rozkazy personalne Komendanta Stołecznego Policji najpierw o powierzeniu podinspektorowi Krzysztofowi Pasce, który do tej pory pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji ds. prewencji, a następnie o mianowaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji ds. kryminalnych nadkomisarza Tomasza Sapińskiego, który do tej pory pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, prokuratur, służb powiatowych, inspekcji i straży oraz instytucji państwowych, które na co dzień współpracują z Policją. Wśród zaproszonych gości był Wicestarosta Warszawski Zachodni Pan Paweł Białecki, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

/ego/

  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki
  • Uczestnicy uroczystej zbiórki