Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania w Borzęcinie Dużym w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Data publikacji 12.04.2017

Sierż. szt. Marta Dymek, policjantka z komendy w Starych Babicach, która na co dzień zajmuje się profilaktyką i edukacją najmłodszych mieszkańców naszego powiatu w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” spotkała się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Kampania prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W spotkaniach udział wzięli również przedstawiciele instytucji i służb na co dzień zajmujących się bezpieczeństwem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci elementów odblaskowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z uczniami klas III-VI. Spotkania przeprowadzone zostały w trzech panelach. W pierwszym uczniowie pod nadzorem przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie doskonalili umiejętności bezpiecznego poruszania się na rowerze na specjalnie przygotowanym do tego celu torze przeszkód.

Drugi panel tematyczny prowadzony był przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu, którzy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy, a zdobytą w ten sposób wiedzę uczniowie mogli sprawdzić na fantomach do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Natomiast kierowcy rajdowi z Automobilklubu Polski przekazali uczniom informacje dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach, zwracali uwagę na zagrożenia, z jakimi można spotkać się na drodze oraz zaprezentowali samochów rajdowy.

Kolejny panel miał pogłębić wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa. Za tą część spotkania odpowiedzialna była sierż. szt. Marta Dymek, policjantka z komendy w Starych Babicach na co dzień zajmująca się profilaktyką społeczną. Podczas spotkania zaprezentowany został film pt. ...tak, chcę być bezpieczny”, a po jego projekcji rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami na temat bezpieczeństwa na drodze oraz innych zagrożeń, na które mogą być narażone dzieci, w tym kontakt z osobą nieznajomą, czy obcym psem.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy kampanii otrzymali upominki w postaci elementów odblaskowych. Dzięki nim dzieci będą bardziej widoczne na drogach, a co za tym idzie, bardziej bezpieczne.

foto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

/ego/


 

 

  • Uczestnicy spotkania w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
  • Uczestnicy spotkania w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
  • Uczestnicy spotkania w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
  • Uczestnicy spotkania w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
  • Uczestnicy spotkania w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
  • Uczestnicy spotkania w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”