Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dojrzały Pieszy"  - spotkanie z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku

Data publikacji 14.12.2016

Nadkom. Marcin Książkiewicz z Wydziału Ruchu Drogowego stołecznej komendy oraz sierż. szt. Marta Dymek z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego spotkali się wczoraj z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starych Babicach. Podczas jego trwania policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie seniorów, a przede wszystkim o prawidłowych zachowaniach na drodze.

Okres jesienno-zimowy to wzrost zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwłaszcza dla osób starszych. W tym czasie występuje znaczne pogorszenie widoczności spowodowane wcześniej zapadającym zmrokiem, częstymi opadami deszczu i śniegu. Osoby dojrzałe, z uwagi na swój wiek, nabytą wiedzę i doświadczenie życiowe są świadomymi, rozważnymi, przewidującymi a przede wszystkim odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Jednak z analizy zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie garnizonu stołecznego wynika, że wśród ofiar wypadków drogowych, najwięcej ginie osób powyżej 60-go roku życia. W 2015 roku osoby z tej grupy wiekowej uczestniczyły w 20% zdarzeń drogowych, natomiast stanowiły aż 38% ofiar śmiertelnych. Od stycznia do końca listopada 2016 roku liczba wypadków z udziałem „seniorów” wyniosła 19%, a śmiertelność ukształtowała się na poziomie 37%.

W ramach prowadzonych działań profilaktyczno-edukacyjnych pod nazwą „Dojrzały Pieszy” wczoraj nadkom. Marcin Książkiewicz z Wydziału Ruchu Drogowego stołecznej komendy oraz sierż. szt. Marta Dymek z komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego spotkali się z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku w Starych Babicach. Celem akcji jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem osób, które przekroczyły 60-ty rok życia, jak i tych zbliżających się do tego wieku. Podczas spotkania policjanci przypomnieli o prawidłowych zachowaniach oraz o niebezpieczeństwach występujących w ruchu drogowym.

Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy w przeważającej części poruszają się po drogach bez elementów odblaskowych i bez oświetlenia, często w ciemnych ubraniach, które o zmierzchu czynią ich praktycznie niewidocznymi, przez co są gorzej spostrzegani przez kierujących pojazdami i narażeni na uczestniczenie w zdarzeniach drogowych, które niosą za sobą poważne skutki, jak śmierć, bądź ciężkie obrażenia ciała. Pieszy poruszając się po zmroku, bez żadnego odblasku, powoduje duże zagrożenie. Dlatego tak ważna staje się jego widoczność na drodze.

Jak wynika z analiz, po zmroku pieszy ubrany w ciemną odzież, bez odblasku jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Zakładając, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/godz. to około 30 metrów, a droga hamowania zwiększa się wraz z prędkością, kierujący nie ma praktycznie czasu na reakcję. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów! Kierujący pojazdem zyskuje w ten sposób czas na wykonanie dowolnego manewru: może zwolnić, wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Te dodatkowe metry pozwalają niejednokrotnie zapobiec wypadkowi drogowemu skutkującemu ciężkimi obrażeniami ciała lub śmiercią. Koszty wyposażenia pieszego w elementy odblaskowe są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania.

Niezwykle istotna jest również świadomość zagrożeń na drodze wśród pieszych uczestników ruchu drogowego oraz ich widoczność na drodze, którą poprawia stosowanie elementów odblaskowych także w terenie zabudowanym. Dlatego na zakończenie spotkania policjanci przekazali uczestnikom odblaskowe opaski, które niewątpliwie poprawią bezpieczeństwo naszych „seniorów”.

na podst. info ksp, /ego/

 

  • Spotkanie policjantów z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku
  • Spotkanie policjantów z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku
  • Spotkanie policjantów z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku