Obchody Święta Policji w Starych Babicach - Aktualności - KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Starych Babicach

Data publikacji 21.07.2016

Punktualnie o 13.00 na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odbył się uroczysty apel z okazji 97. rocznicy powołania Policji. Święto Policji to okazja, aby nagrodzić i wyróżnić funkcjonariuszy za zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków służbowych. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor Hubert Kowalczewski, Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących z komendą oraz rodziny policjantów.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi Hubertowi Kowalczewskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji. Następnie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinspektor Tomasz Szachowski przywitał zgromadzonych gości. Następnie w swoim przemówieniu podziękował policjantom za zaangażowanie i trud, jaki wkładają w codzienną służbę. Komendant skierował również słowa podziękowania do przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji lokalnych za codzienną współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest szczególną okazją do wręczenia odznaczeń i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom. Kolejną więc częścią uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Zostały odczytane decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rozkazy Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie nadania nominacji na wyższe stopnie służbowe i odznaczeń policyjnych. Podczas uroczystości wyróżnieni policjanci zostali również odznaczeni medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” przyznanym przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście w swoich przemówieniach podziękowali policjantom za dotychczas pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa i złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom z okazji ich święta.

/ego/

 

  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach
  • Obchody Święta Policji w Starych Babicach