Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Data publikacji 21.01.2015

Wczoraj w obecności Komendanta Stołecznego Policji inspektora Michała Domaradzkiego nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków służbowych przez Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego inspektora Waldemara Perdiona. Na jego następcę został powołany podinspektor Tomasz Szachowski, dotychczasowy Komendant Rejonowy Policji Warszawa III.

O godzinie 11.00 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nadkomisarz Robert Stojak powitał Komendanta Stołecznego Policji inspektora Michała Domaradzkiego. Tak rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach inspektora Waldemara Perdiona. Na jego następcę został powołany podinspektor Tomasz Szachowski dotychczasowy Komendant Rejonowy Policji Warszawa III. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym ustępujący komendant oraz jego następca oddali honor sztandarowi jednostki oraz zameldowali gotowość do pełnienia dalszej służby.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, służb i organizacji oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Wśród zaproszonych gości był Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

Swoje podziękowanie wyrazili również przedstawiciele prokuratur, sądów oraz służb współpracujących – Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Straży Miejskich i Gminnych, Straży Parku, przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego, a także organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.

Podinspektor Tomasz Szachowski rozpoczął służbę w Policji w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji na Woli. Przez kolejne lata przechodził poszczególne szczeble hierarchii służbowej do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w tej jednostce. Następnie został powołany na podobne stanowisko w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I. Przez ostatnie 8 lat był związany z jednostką Policji na Ochocie - na początku był Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, następnie Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji ds. kryminalnych, a w styczniu 2013 roku został komendantem tej jednostki. Wczoraj objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

ego, ak