Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Zdrowo i szczęśliwie żyć – nie brać i nie pić” - Finał konkursu

Data publikacji 13.10.2010

Wczoraj odbyło się uroczyste zakończenie I edycji konkursu plastycznego pn. „Zdrowo i szczęśliwie żyć – nie brać i nie pić”. Konkurs, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach, przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Stare Babice. Priorytetowym celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji, jakie powoduje spożywanie alkoholu oraz propagowanie życia w trzeźwości.

1 września br. był nie tylko dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale również dniem rozpoczęcia nowego konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach. Konkurs pn. „Zdrowo i szczęśliwie żyć – nie brać i nie pić” przeznaczony był dla dzieci szkół podstawowych kl. V-VI oraz uczniów kl. I-III gimnazjum z terenu gminy Stare Babice.

Priorytetowym celem konkursu, który wpisuje się w ramy Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji, jakie powoduje spożywanie alkoholu oraz propagowanie życia w trzeźwości. Kolejnym zadaniem jest zachęcenie społeczeństwa do współpracy z Policją i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wczoraj przyszedł czas na uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przez Wójta Gminy Stare Babice, Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach ufundowanych przez GKRPA oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów przygotowanych przez organizatorów konkursu.

Komisja konkursowa wyłoniła ze wszystkich prac trzy najciekawsze prace z każdej z trzech grup wiekowych

I grupa – szkoły podstawowe

I miejsce – Karolina Maliszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
II miejsce – Alicja Podstolska – Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
III miejsce – Jakub Szczytko – Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

II grupa – I Gminne Gimnazjum w Koczargach

I miejsce – Kacper Szczepaniak – kl. I
II miejsce – Sylwia Rubak – kl. II
III miejsce – Katarzyna Skibińska – kl. I

Komisja przyznała ponadto 3 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Autorom tych prac komisja przyznała nagrody specjalne z tytułu wyróżnień

Arkadiusz Chmura – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym
Małgorzata Żurawska – Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
Gabriela Jabłonowska – Szkoła Podstawowa w Starych Babicach

Alicja Pytlakowska – I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych
Adam Niemyjski – I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych

Klaudia Miłosz –I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych

 

Prace wyłonione w ramach konkursu, zostaną wystawione w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Babicach. Ponadto prace prezentowane będą na łamach „Gazety Babickiej” i „Gońca Babickiego”, które objęły konkurs patronatem medialnym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych prac i zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

/ego/