Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Areszt za znęcanie się nad żoną, dzieckiem i rodzicami

Data publikacji 23.11.2021

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć „Niebieską Kartę”. Tak też było i w tym przypadku, gdy policjanci z komisariatu w Łomiankach zostali wezwani na interwencję domową. Tą zakończyli zatrzymaniem 37-letniego mieszkańca gminy. Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów znęcania się nad najbliższymi. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Dyżurny komisariatu w Łomiankach otrzymał zgłoszenie interwencji domowej. Według informacji nietrzeźwy mężczyzna miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoimi najbliższymi członkami rodziny. Gdy wszczął awanturę, był nietrzeźwy. Miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, w tym stanie 37-latek często bywał agresywny wobec swojej żony, dziecka i rodziców. Groził im też pobiciem, a nawet pozbawieniem życia.

Mundurowi zakończyli interwencję osadzeniem mężczyzny w policyjnej celi. W tym czasie policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu łącznie 5 zarzutów. Decyzją sądu mieszkaniec łomiankowskiej gminy został aresztowany na trzy miesiące.

Przypominamy, że z punktu widzenia prawa przestępstwo z użyciem przemocy w rodzinie jest ścigane z urzędu. Stosowany jest tutaj najczęściej artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja