Aktualności

Policjanci uczestniczyli w gminnym pikniku i promowali zawód policjanta

Data publikacji 27.09.2021

Policjanci uczestniczyli w pikniku rodzinnym, który odbył się wczoraj w Kampinosie. Podczas imprezy funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji oraz promowali zawód policjanta, a także rozmawiali z mieszkańcami o bezpieczeństwie. Natomiast dzielnicowy prowadził konsultacje społeczne. Wnioski i uwagi mieszkańców będą brane pod uwagę przy tworzeniu kolejnych planów działań priorytetowych przez dzielnicowego.

Policjanci uczestniczyli w pikniku rodzinnym, który odbył się wczoraj w Kampinosie. Podczas festynu, którego organizatorem był miejscowy Urząd Gminy policjanci zaprezentowali oznakowany radiowóz oraz sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie. Spotkanie było też okazją do rozmowy mieszkańców z dzielnicowym, który prowadził konsultacje społeczne. Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zasugerować swoje spostrzeżenia, uwagi i oczekiwania dotyczące pracy Policji, a także wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa. Wnioski i uwagi mieszkańców będą brane pod uwagę przy tworzeniu kolejnych planów działań priorytetowych przez dzielnicowego.

Policjanci rozmawiali również z dziećmi o bezpieczeństwie, szczególnie w ruchu drogowym oraz podstawowych zasadach bezpieczeństwa w trakcie drogi do szkoły, a także o tym jak ważną rolę dla pieszego pełnią elementy odblaskowe.

Dodatkowo podczas imprezy funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji oraz promowali zawód policjanta. Mundurowi zainteresowanym służbą w Policji osobom przekazywali informacje o procesie rekrutacji, wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do służby, poszczególnych etapach procedury kwalifikacyjnej oraz sposobie i miejscu złożenia dokumentów. Do dyspozycji zainteresowanych były ulotki i informatory.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja